Tên khoa học: Prunus Serotina

Dòng họ: Rosaceae

Tên thống nhất: Cherry Mỹ

Khu vực trồng trọt: Nó phát triển khắp miền trung và miền nam Bắc Mỹ.

Môi trường sống: Nó phát triển từ vùng đồng bằng đến vùng cao, có đầy đủ ánh sáng với đất màu mỡ nhưng không ẩm. Nó được sử dụng để củng cố địa hình không ổn định.

Thân cây: các cây không vượt quá chiều cao từ 15 đến 20 m, đường kính ở thân cây khoảng từ 30 – 40 cm.