Tên khoa học: Quercus velutina

Dòng họ: Fagaceae.

Tên thống nhất: Red Oak – Sồi đỏ.

Khu vực trồng trọt: Nó phát triển ở khu vực trung tâm và khu vực phụ cận của Mỹ.

Môi trường sống: phát triển ở cả trang trại tự nhiên và nhân tạo.

Thân cây: cây lâu năm có chiều cao từ 20-30m, thân cây có thể đạt đến đường kính 130 cm. Các thân cây không đều và thẳng.