Tên khoa học: Prunus avium

Dòng họ: Rosaceae

Tên thống nhất: Cherry Châu Âu

Khu vực trồng trọt: Nó phát triển khắp miền trung và miền nam Châu Âu.

Môi trường sống: Tràn lan tự phát và không thường xuyên ở vùng đất thấp, đồi núi và chân đồi.

Thân cây: cây cao 25m có đường kính khoảng 50cm.

Does one know very well what to incorporate on your Via the internet Editor continue? Check out countless Using the web Editor continue illustrations to master the most beneficial structure, verbs, and fonts to make use of term paper writers.