Tên khoa học: Quercus petraea

Dòng họ: Fagaceae.

Tên thống nhất: Oak

Khu vực trồng trọt: Nó phát triển ở cả Châu Âu.

Môi trường sống: phát triển ở cả trang trại tự nhiên và nhân tạo.

Thân cây: gỗ tròn và chiều cao đáng kể (30-40m), giữa thân cây có thể đạt đến 150 cm đường kính.