Tên khoa học: Picea abies

Dòng họ: Pinaceae

Tên thống nhất: Fir – Cây Thông

Khu vực trồng trọt: Nó phát triển khắp Châu Âu và dãy Alps.

Môi trường sống: Rừng thuần tuý của các loại cây gỗ này (rừng ngập mặn) hoặc trộn với cây lá kim khác.

Thân cây: Cây cao có thể cao 50m có đường kính khoảng 80cm.