Tên khoa học: Picea abies

Dòng họ: Pinaceae

Tên thống nhất: Fir – Cây Thông

Khu vực trồng trọt: Nó phát triển khắp Châu Âu và dãy Alps.

Môi trường sống: Rừng thuần tuý của các loại cây gỗ này (rừng ngập mặn) hoặc trộn với cây lá kim khác.

Thân cây: Cây cao có thể cao 50m có đường kính khoảng 80cm.

Trustworthy tutorial composing assistance is continually able to benefit college students along with their deliver the results. Buy essay authored by experienced and knowledgeable essay freelance writers essay writing.