Tên khoa học: Acer pseudoplatanus, Acer saccharum

Dòng họ: Aceraceae.

Tên thống nhất: Maple

Khu vực trồng trọt: Nó phát triển khắp Bắc Mỹ, chủ yếu ở các vùng miền trung Canada.

Môi trường sống: nó phát triển trong các khu rừng hỗn hợp với các loại gỗ khác nhau như Walnut và Oak

Thân cây: đạt độ cao 30m với đường kính 80cm.