The Ourea Collections

Bằng sự tác động của lưỡi cưa lên trên bề mặt gỗ ngay trong quá trình cưa xẻ gỗ, tạo nên các tấm ván sàn gợi nhớ quá khứ, giữ nguyên nét thô mộc của gỗ là mục tiêu của bộ sưu tập Ourea.

Việc hoàn thiện cuối cùng được thực hiện hết sức cẩn thận, sử dụng 100% các sản phẩm tự nhiên như dầu và sáp công nghệ cao, chất lượng hàng đầu nhằm đảm bảo tăng cường các đặc tính tự nhiên của gỗ, bảo vệ đầy đủ bề mặt gỗ, tăng tuổi thọ, dễ bảo dưỡng và/hoặc phục hồi trong khi vẫn duy trì được vẻ đẹp tự nhiên ban đầu.