Poros

Xuất hiện lần đầu tiên vào giữa thế kỷ 17, Poros là bộ sưu tập hiệu quả nhất mà bạn có thể mang vào ngỗi nhà của bạn vì thực sự đã tận dụng tối đa cây gỗ và chúng tôi thiết kế bố trí sàn của bạn dựa trên những gì chúng tôi có trong kho hoặc trong sản xuất hiện tại. Thường có 2, 3 hoặc 4 chiều rộng khác nhau được lắp đặt ngẫu nhiên hoặc lặp lại theo một trật tự.

Sàn gỗ Poros là một lựa chọn tuyệt vời để thể hiện tầm nhìn độc đáo của bạn, sàn gỗ trở nên tự nhiên và chân thực hơn. Một khi bạn quyết định lựa chọn bộ sưu tập này, chúng tôi có thể tính toán chính xác số lượng của mỗi độ rộng để tạo điều kiện cho việc lắp đặt đơn giản hơn.

Việc hoàn thiện cuối cùng được thực hiện hết sức cẩn thận, sử dụng 100% các sản phẩm tự nhiên như dầu và sáp công nghệ cao, chất lượng hàng đầu nhằm đảm bảo tăng cường các đặc tính tự nhiên của gỗ, bảo vệ đầy đủ bề mặt gỗ, tăng tuổi thọ, dễ bảo dưỡng và/hoặc phục hồi trong khi vẫn duy trì được vẻ đẹp tự nhiên ban đầu.